சருமம் மற்றும் முடி பராமரிப்பு

பெட்ரோலியம் ஜெல்லி மூலம் பிளவுகளை எளிதாக்குங்கள்

by admin thedivinefoods on Sep 28, 2022

பெட்ரோலியம் ஜெல்லி மூலம் பிளவுகளை எளிதாக்குங்கள்

தேவையான பொருட்கள்

  1. பெட்ரோலியம் ஜெல்லி - நாணய அளவு

பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

  1. ஜெல்லியை எடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவவும்

பயன்படுத்தும் நேரம்

  1. ஒரு நாளில் பல முறை விண்ணப்பிக்கவும்